وظایف مرکز

وظایف مرکز پژوهش های قرآنی دانشگاه

ماده۳: (وظایف)

۱- انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های بین رشته ای قرآن و علوم طبیعی

۲- برگزاری نشست های علمی و هم اندیشی با محوریت قرآن، حدیث و علوم طبیعی

۳- برگزاری کارگاه های آشنایی با مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم

۴- تهیه دانشنامه علوم طبیعی در قرآن (مداخل کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و …)

۵-هدایت رساله ها و پایان نامه های دانشجویی به مباحث کاربردی و میان رشته ای قرآن و علوم و ایجاد تسهیلات لازم برای پژوهشگران

۶- همکاری با حوزه های علمیه و پژوهشگاههای علوم اسلامی داخلی و خارجی(با اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی جهت ارتباط با مراکز پژوهشی خارجی)

۷- گزارش دستاوردهای علمی برای مراکز و گروه های تفسیری حوزه های علمیه در کمک به فهم و تفسیر بهتر آیات طبیعی و همچنین کمک به غنی سازی تفسیر آیات علمی

۸- برگزاری همایش های قرآنی و علوم طبیعی (فراخوان مقالات با موضوعات اختصاصی)

۹- تهیه نشریات الکترونیکی با موضوع قرآن

۱۰- معرفی مرکز به سازمان های ذی مدخل جهت ثبت سفارش در مطالعه و تهیه ویژه نامه های میان بخشی با محوریت قرآن و حدیث و استفاد ه از باورهای دینی برای ارتقای فرهنگ عمومی در حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، منابع آب و خاک و …)

۱۱- بررسی مسایل علمی نوظهور( مستحدثه) در حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی (بویژه صنایع غذایی) و عرضه آن به مراکز فقهی جهت اعلام نظر

۱۲- تشکیل کارگروه های مطالعات موردی در حوزه قرآن و علوم طبیعی و ارسال نتایج آن به بخش های مدیریتی کشور جهت مساعدت در اتخاذ تصمیمات بهینه و مناسب اجرایی

۱۳- کمک در تهیه عناوین وطرح درس تفسیر موضوعی ویژه دانشجویان و ارائه مبادی مربوطه جهت استحضار و اقدام لازم (تولید محتوا)