دیدار رییس مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با مدیر کل اوقاف و خیریه مازندران

دیدار رییس مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  با مدیر کل اوقاف و خیریه مازندران

این دیدار در روز سه شنبه ۲۰/۸/۹۹ با حضور آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده، رییس مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه و آقای دکتر سید یوسف موسوی طغانی، دبیر اجرایی دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی انجام شد .

در این دیدار حضرت حجه الاسلام حیدری جناسمی، مدیر کل اوقاف و خیریه مازندران ضمن خیر مقدم  نکاتی در خصوص پیشبرد فعالیت های قرآنی و  تعامل دستگاه های فرهنگی  به منظور تعمیق اندیشه دینی  بیان نمودند. همچنین در ادامه آقای دکتر نعمت زاده ضمن معرفی مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه به بیان گوشه ای از فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی  پرداختند.

شایان ذکر است دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی اسفند ۱۳۹۹ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد شد. برای ورود به سایت همایش کلیک کنید www.qans2.sanru.ac.ir