برگزاری جلسه هم ا ندیشی تشکیل کتابخانه تخصصی مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه

دکتر نعمت زاده، عضو هیات علمی و رییس مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه گفت:  اولین جلسه هم ا ندیشی تشکیل کتابخانه تخصصی مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه برگزار شد.

این جلسه در روز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ در سالن اجتماعات مرحوم پروفسور احمدی با حضور جمعی از اعضای مرکز و ریاست محترم کتابخانه و مرکز اسناد علمی دانشگاه  جناب آقای دکتر امینی نسب برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه در خصوص ضرورت ایجاد کتابخانه تخصصی، نحوه ایجاد آن، شیوه تعامل با کتابخانه دانشگاه، نحوه استفاده از سایر منابع کتابخانه ای موجود با نگاه ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان افزود: مرکز پژوهش های قران و علوم طبیعی دانشگاه از سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تاسیس شده است و تا بحال تجربه برگزاری ۳ دوره کارگاه آموزشی میان رشته ای و همچنین اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قران و انگاره های علوم زیستی را در کارنامه خود دارد و انشاالله در اسفند ۹۹ به همت پژوهشگران و صاحب نظران شاهد برگزاری # دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی خواهیم بود.