اساسنامه مرکز

اساسنامه مرکز پژوهش های قرآنی دانشگاه

اساسنامه مرکز پژوهش های قرآنی دانشگاه                                                    

     ماده ۱ کلیات:

در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبتنی بر بکارگیری قرآن و آموزه های دینی در علوم مختلف و به منظور تحقق، بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه قرآن و علوم طبیعی مرکز پژوهش های قرآنی دانشگاه که به اختصار” مرکز” خوانده میشود تشکیل می گردد.

 ماده ۲: (اهداف):

الف) گسترش فرهنگ قرآن و آموزه های الهی در بخش های پژوهشی علوم طبیعی

ب) مسأله یابی راه اندازی و گسترش اندیشه های مولد اندیشه در زمینه های بین بخشی قرآن و علوم طبیعی

ج) تولید محتوای مناسب میان رشته ای قرآن و علوم طبیعی

د) نهادینه کردن فرهنگ قرآن در دانشگاه

ماده۳: (وظایف)

۱- انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های بین رشته ای قرآن و علوم طبیعی

۲- برگزاری نشست های علمی و هم اندیشی با محوریت قرآن، حدیث و علوم طبیعی

۳- برگزاری کارگاه های آشنایی با مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم

۴- تهیه دانشنامه علوم طبیعی در قرآن (مداخل کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و …)

۵-هدایت رساله ها و پایان نامه های دانشجویی به مباحث کاربردی و میان رشته ای قرآن و علوم و ایجاد تسهیلات لازم برای پژوهشگران

۶- همکاری با حوزه های علمیه و پژوهشگاههای علوم اسلامی داخلی و خارجی(با اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی جهت ارتباط با مراکز پژوهشی خارجی)

۷- گزارش دستاوردهای علمی برای مراکز و گروه های تفسیری حوزه های علمیه در کمک به فهم و تفسیر بهتر آیات طبیعی و همچنین کمک به غنی سازی تفسیر آیات علمی

۸- برگزاری همایش های قرآنی و علوم طبیعی (فراخوان مقالات با موضوعات اختصاصی)

۹- تهیه نشریات الکترونیکی با موضوع قرآن

۱۰- معرفی مرکز به سازمان های ذی مدخل جهت ثبت سفارش در مطالعه و تهیه ویژه نامه های میان بخشی با محوریت قرآن و حدیث و استفاد ه از باورهای دینی برای ارتقای فرهنگ عمومی در حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، منابع آب و خاک و …)

۱۱- بررسی مسایل علمی نوظهور( مستحدثه) در حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی (بویژه صنایع غذایی) و عرضه آن به مراکز فقهی جهت اعلام نظر

۱۲- تشکیل کارگروه های مطالعات موردی در حوزه قرآن و علوم طبیعی و ارسال نتایج آن به بخش های مدیریتی کشور جهت مساعدت در اتخاذ تصمیمات بهینه و مناسب اجرایی

۱۳- کمک در تهیه عناوین وطرح درس تفسیر موضوعی ویژه دانشجویان و ارائه مبادی مربوطه جهت استحضار و اقدام لازم (تولید محتوا)

 ماده ۴- ارکان

۴-۱) هیات موسس:

هیات موسس از افراد علاقه مند به پژوهش های قرآنی است که با تدوین اساسنامه، تشکیل مرکز پژوهش های قرآن را فراهم آورند.

۴-۲) شورای مرکز:

اعضای حقیقی آن بدوا توسط هیئت موسس تعیین و از زمان تشکیل شورای مرکز، هیئت موسس منحل می گردد. انتخاب افراد حقیقی برای شوراهای آینده بعهده شورای مرکز است. ابلاغ اعضای شورای مرکز توسط شورای قرآن دانشگاه صادر می گردد.

۴-۳) اعضای شورا:

۱- رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یا نماینده ایشان( حقوقی)

۲- معاون پژوهشی دانشگاه(حقوقی)

۳- مدیر گروه معارف اسلامی(حقوقی)

۴- حداقل ۴ نفراز متخصصان علوم اسلامی با گرایش میان رشته ای


ماده ۵- وظایف شورا
-ترویج فرهنگ قرآن پژوهی در میان جامعه دانشگاهی
-تصویب طرح های پژوهشی گروه های تحقیقاتی میان رشته ای مرتبط با قرآن و حدیث
-نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی
– تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مرکز و ارائه آن برای تصویب به شورای قرآن دانشگاه
-تعیین خط مشی گروه های تحقیقاتی تابعه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی
-قرآن پژوهی داخل و خارج و همچنین مراکز علوم اسلامی
– عزل و نصب مدیر مرکز
ماده۶- مدیر مرکز:
– یکی از اعضای شوراست که به مدت ۲ سال انتخاب می شود. و برای انتخاب مجدد محدودیتی ندارد.
۶-۱) شرح وظایف:
-اداره و هدایت مرکز پژوهی برای انجام هر چه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط موجود
– پیشنهاد مدیران گروه های تابعه به شورای مرکز
-نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی و بررسی گزارش های گروه های تحقیقاتی تابعه
– هماهنگی سازمانی بین گروه های تابعه و نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها
-تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی مرکز جهت تایید به شورای مرکز
ماده ۷- گروه های پژوهشی:
– گروه قرآن و منابع طبیعی
– گروه قرآن و علوم گیاهی
– گروه قرآن و علوم جانوری
تبصره ۱):
هر گروه دارای یک مدیر است که از بین اعضای هیأت علمی  علاقمند و با سابقه قرآن پژوهی در زمینه مربوطه انتخاب می شوند.
ماده ۸- چارت سازمانی:
چارت سازمانی مرکز قرآن پژوهی، حقوقی است و اعضای آن بنا بر احساس مسئولیت و نیاز و تعالی خود و جامعه اسلامی در احیای آن اهتمام لازم را مبذول خواهند داشت.
ماده۹- انحلال:
-در صورت صلاحدید شورای مرکز به انحلال آن و پس از تصویب شورای قرآن، کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول آن با نظر شورا به شورای قرآن انشگاه انتقال می یابد.
– هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد اعضا و تصویب شورای قرآن دانشگاه مقدور می باشد.
ماده۱۰- منابع مالی مرکز:
۱- تامین اعتبار مورد نیاز گروه با مساعدت کلیه اعضا مرکز
۲- استفاده از بودجه های فرهنگی قرآنی دانشگاه با ارائه برنامه
۳- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به موسسات و سازمانها
۴- درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و خدماتی
۵- کمک های نقدی و غیر نقدی افراد حقیقی و حقوقی
تبصره ۲) :
محل استقرار دبیرخانه ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشد.
– این اساسنامه در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در ششم شعبان المعظم ۱۴۳۸ هجری قمری مطابق با چهارشنبه ۱۳/۲/۱۳۹۶ هجری شمسی به تصویب رسید.