این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 15 بهمن ماه 1397
زمان برگزاری همایش: 8 اسفند ماه 1397
از تمامی پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان، برای شرکت در اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی دعوت به عمل می‌آید.

هزینه های مربوط به شرکت و ارسال مقاله به همایش به شرح زیر است:

*هزینه مربوط به پژوهشگران و اعضای هیات علمی تمامی دانشگاه های کشور 100/000 تومان (یک میلیون ریال)

**هزینه مربوط به دانشجویان سراسر دانشگاه ها در تمامی مقاطع 50/000 تومان (پانصد هزار ریال)

نحوه پرداخت هزینه برای شرکت و ارسال مقاله به همایش به شرح زیر است:
1- پرداخت از طریق شماره حساب 10/3465997/3 بانک قرض الحسنه رسالت (به نام مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی)
2- پرداخت از طریق شماره کارت 5041727010062634 بانک قرض الحسنه رسالت (به نام مرکز قربانعلی نعمت زاده قراخیل و مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی)

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فرمت تهیه پوستر و فایل ارائه در سایت قرار گرفت

فرمت تهیه پوستر و فایل ارائه در سایت قرار گرفت


ادامه مطلب1397/11/30

ارسال اصل مقاله

قابل توجه آن دسته از پژوهشگرانی که تا کنون اصل مقاله را به همایش ارسال نکرده اند.


ادامه مطلب1397/11/24

اعلام نتیجه داوری مقالات

نتیجه داوری بخشی از مقالات ارسالی به همایش اعلام شده است.


ادامه مطلب1397/11/21

تمدید دوباره مهلت ارسال مقاله

با نظر کمیته علمی همایش مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی تمدید شد.


ادامه مطلب1397/10/30

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر