این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 15 بهمن ماه 1397
زمان برگزاری همایش: 8 اسفند ماه 1397
از تمامی پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان، برای شرکت در اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی دعوت به عمل می‌آید.

هزینه های مربوط به شرکت و ارسال مقاله به همایش به شرح زیر است:

*هزینه مربوط به پژوهشگران و اعضای هیات علمی تمامی دانشگاه های کشور 100/000 تومان (یک میلیون ریال)

**هزینه مربوط به دانشجویان سراسر دانشگاه ها در تمامی مقاطع 50/000 تومان (پانصد هزار ریال)

نحوه پرداخت هزینه برای شرکت و ارسال مقاله به همایش به شرح زیر است:
1- پرداخت از طریق شماره حساب 10/3465997/3 بانک قرض الحسنه رسالت (به نام مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی)
2- پرداخت از طریق شماره کارت 5041727010062634 بانک قرض الحسنه رسالت (به نام مرکز قربانعلی نعمت زاده قراخیل و مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی)

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فایل مقالات پذیرفته شده در سایت همایش قرار گرفت.

برای دریافت فایل مقالات به بخش اطلاع رسانی- فایلها مراجعه کنید


ادامه مطلب1397/12/09

پرداخت هزینه ثبت نام

با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری همایش خواهشمند است هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.


ادامه مطلب1397/12/05

مقالات شفاهی

لیست مقالات شفاهی در سایت همایش قرار گرفت.


ادامه مطلب1397/12/04

لیست مقالات پوستری

لیست مقالات پوستری در سایت همایش قرار گرفت.


ادامه مطلب1397/12/04

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر