مرکز پژوهش های میان رشته ای قرآن و علوم طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری «اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی» را در اسفند ماه ۹۷ برگزار می نماید.                معرفی اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی توسط دبیر علمی همایش
  اخبار همایش
  محورهای همایش
الف) مبانی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
 • چیستی، چرائی و ضرورت مطالعات میان رشته ای
 • تفسیرپذیری تجربی آیات قرآن
 • قرآن و دانش های بشری
 • روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
 • رهیافت های تحول آفرین قرآن در کشاورزی
ب) قرآن و علوم زیستی
 • قرآن، علوم و فرآورده های گیاهی
 • قرآن، غذا و تغذیه
 • قرآن، دام و طیور و آبزیان
 • قرآن، آب و خاک
 • قرآن، منابع طبیعی
 • قرآن، محیط زیست
 • قرآن، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
 • قرآن، علوم نوین زیستی، موجودات تراریخته
 • قرآن، حقوق موجودات زنده
 • قرآن، تکامل موجودات زنده
  هزینه های همایش و نحوه پرداخت
از تمامی پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان، برای شرکت در اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی دعوت به عمل می‌آید.

هزینه های مربوط به شرکت و ارسال مقاله به همایش به شرح زیر است:

*هزینه مربوط به پژوهشگران و اعضای هیات علمی تمامی دانشگاه های کشور 100/000 تومان (یک میلیون ریال)

**هزینه مربوط به دانشجویان سراسر دانشگاه ها در تمامی مقاطع 50/000 تومان (پانصد هزار ریال)

نحوه پرداخت هزینه برای شرکت و ارسال مقاله به همایش به شرح زیر است:
1- پرداخت از طریق شماره حساب 33634659972 بانک قرض الحسنه رسالت (به نام مرکز پژوهش های قرآن و علوم طبیعی)
2- پرداخت از طریق سامانه کاربران به صورت آنلاین
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات: 15 دی ماه 1397
زمان برگزاری همایش: 8 اسفند ماه 1397
دبیرخانه کنفرانس
مازندران، ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تلفن: 01133687746

  برگزار کننده
  حامیان و همکاران همایش