آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات               
  اخبار همایش
  محورهای همایش
الف) مبانی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
 • چیستی، چرائی و ضرورت مطالعات میان رشته ای
 • تفسیرپذیری تجربی آیات قرآن
 • رابطه قرآن با دانش بشری
 • روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
 • رهیافت های تحول آفرین قرآن در کشاورزی
ب) قرآن و علوم زیستی
 • قرآن، علوم و فرآورده های گیاهی
 • قرآن، غذا و تغذیه
 • قرآن، دام و طیور و آبزیان
 • قرآن، آب و خاک
 • قرآن، منابع طبیعی
 • قرآن، محیط زیست
 • قرآن، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
 • قرآن، علوم نوین زیستی، موجودات تراریخته
 • قرآن، حقوق موجودات زنده
 • قرآن، تکامل موجودات زنده
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات: 15 دی ماه 1397
زمان برگزاری همایش: 8 اسفند ماه 1397
دبیرخانه کنفرانس
مازندران، ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تلفن: 01133687746

  برگزار کننده
  حامیان